Google İtiraf Etti: Konum Servisleri Kapatılsa Bile Herkesi Takip Ediyorduk

Keza de peyderpey.. Bu yılın başlangıcından bu yanlamasına tüm çağdaş Android cihazlarının kullanıcı konumlarını peyderpey takip ettikleri ortaya çıktı. Şirket, hücreli veri karşılayan operatör uydularını, nerede olduğumuzu izlemek için kullandı. Manâlı kanıtlar var. Temel olarak, GSM bağlantınız için bilgi transferi sağladığınız ve navigasyon hizmetlerini aldığınız uydular farklıdır. Konum bilgilerinizi açtığınızda cihazınız navigasyon uydunuzdan alınan bilgileri… More Google İtiraf Etti: Konum Servisleri Kapatılsa Bile Herkesi Takip Ediyorduk