Ülkemizde Biyoteknoloji Enstitüsü Açılacak!

Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü’nün kurulması, yapılanması, tahsis ve yetkileriyle alıştırma usul ve esaslarına karşın yönetmelik bugün yürürlüğe girdi. İlişkin mevzuat Devlete Ait Gazete’de bugün yayımlandı. Buna kadar enstitü, enstitü başkanlığı, bilim kurulları ve yönetmelikteki diğer bütün birimlerden oluşacak.

Enstitünün bünyesinde Genom ve Biyoenformatik Bilim Kurulu, Aşı Bilim Kurulu, Farmasötik ve Biyofarmasötik Ürünler Bilim Kurulu, Biyomedikal ve Tıbbi Cihaz Bilim Kurulu, Mikrobiyoloji-Bağışıklık Bilimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Kurulu, Fermantasyon ve Gözenekli Olan Kültürü Teknolojileri Bilim Kurulu oluşturulacak.

Bilim kurulları, enstitü başkanı ve asgari 6, azami 10 üyeden oluşacak. Genom ve Biyoenformatik’le Aşı Bilim Kurulu ise maksimum 30 üyeden oluşacak. Enstitü başkanı, bilim kurullarının da başkanı olacak. Enstitü başkanının olmadığı durumlarda, kurullara enstitü başkanının görevlendireceği bir üye başkanlık yapabilecek.


Bir Cevap Yazın